tel: 583 449 231, email: tajemnik@dubicko.cz

Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.

ASI informační technologie s.r.o. © 2023 · úvod · formuláře